Här kommer finnas bilder från jakten 2017

OBS! Sidan uppdateras kontinuerligt utan att de skrivs in på första sidan!

Bilderna kommer i slumpvis ordning, ej nödvändigtvis rätt i datumföljd.

 

Tikka

 

Tikka

 

Tikka

 

Rellu

 

Nikko

 

Nikko

 

Nikki

 

Izor

 

Igor

 

Tikka

 

Rokka

 

Rokka

 

Kalla

 

Izor

 

Izor

 

Izor

 

Chikka

 

Chikka

 

Chikka

 

Jokke

 

Jokke

 

Jokke

 

Igor

 

Jokke

 

Kessel

 

 

Kessel

 

Kessel

 

Tikka

 

Rokka

 

Nikko

 

Nikko

 

Nikko

 

Nikki

 

En 2:a (70poäng) på jaktprov idag, hade bara Kalla sett tuppen innan den såg henne hade de blivit 1:a pris

Hittade 3 fåglar...2 fullständiga jobb!

 

 

Kalla

 

Chikka

 

Chikka

 

 

 

 

***************

VIDARE TILL Jakten 2016